Title page for ETD etd-12052011-120359


Document Type Master's Dissertation
Author Volschenk, Berendina
Email dinekev@lapa.co.za
URN etd-12052011-120359
Document Title Wat Emma weet (ín Roman) en ʼn Vergelykende studie van die tradisionele speurverhaal en die literÍre speurverhaal met spesifieke verwysing na vier Afrikaanse speurverhale
Degree Master of Arts
Department Afrikaans
Supervisor
Advisor Name Title
Prof H J Pieterse Supervisor
Keywords
 • traditional detective story
 • literary detective story
 • plot
 • spanningslyn
 • intrige
 • karakterisering
 • verteller
 • vertellersperspektief
 • tyd
 • ruimte
 • literÍre speurverhaal
 • tradisionele speurverhaal
 • suspense
 • plot
 • storyline
 • characterisation
 • narrator
 • point of view
 • time
 • space.
Date 2010-04-18
Availability unrestricted
Abstract
Die term speurverhaal impliseer ín spesifieke soort verhaal of genre, tradisioneel triviaalliteratuur of ontspanningslektuur, met spesifieke kodes en konvensies. Enige konvensies is egter aanpasbaar en die grense tussen hoŽ kuns en populÍre kultuur is vloeibaar, sodat dit moontlik is dat daar wel ʼn vertakking of subgenre wat die literÍre speurverhaal genoem kan word, kon ontwikkel het. Die doel van hierdie verhandeling is om die volgende navorsingsvrae te beantwoord: Is daar wel speurverhale wat as literÍre speurverhale gekategoriseer kan word? Indien nie, waarom word die kodes van die speurverhaal as narratiewe strategie gekies vir sekere romans? Wat is die verskille en ooreenkomste tussen die tradisionele speurverhaal en die sogenaamde literÍre speurverhaal? Die verskynsel word ondersoek word deur twee romans wat moontlik as literÍre speurverhale geklassifiseer kan word, nl. Een vir Azazel (Leroux, 1984) en Die boek van toeval en toeverlaat (Winterbach, 2006), te vergelyk met twee tradisionele speurverhale, nl. Reuk van die dood (Mouton, 2008) en Plaasmoord (Brynard, 2009), aan die hand van sekere struktuurelemente, nl. spanningslyn, plot, intrige, karakterisering, verteller, vertellersperspektief, tyd, en ruimte.

ENGLISH : The term detective story indicates a specific kind of story or genre, traditionally recreational and light reading, with specific codes and conventions. However, any set of conventions are pliable and the boundaries between recreational and high art are fluid and constantly shifting. It is therefore possible that a subgenre of the detective story that can be called the literary detective story could have developed. The goal of this dissertation is to answer the following research questions: Are there detective stories that can be categorised as literary detective stories? If not, why is the detective element chosen as a narrative strategy for some novels? What are the differences and similarities between the traditional detective story and the so called literary detective novel?

© 2010, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Volschenk, B 2010, Wat Emma weet (ín Roman) en ʼn Vergelykende studie van die tradisionele speurverhaal en die literÍre speurverhaal met spesifieke verwysing na vier Afrikaanse speurverhale, MA mini-dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd- 12052011-120359 / >

F11/512/gm

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 5.02 Mb 00:23:14 00:11:57 00:10:27 00:05:13 00:00:26

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.