Title page for ETD etd-11242009-161047


Document Type Master's Dissertation
Author Mostert, Markus
URN etd-11242009-161047
Document Title Information communication technologies to enhance teaching and learning in higher education : a survey of teaching staff at Rhodes University
Degree MEd
Department Didactics
Supervisor
Advisor Name Title
Prof C A Hodgkinson Supervisor
Keywords
  • computer-assisted education
  • educational technology
  • computer-based education
  • higher education
  • information communication technology
  • instructional technology
  • information technology
  • strategic technology planning
  • technology-enhanced learning
  • telematics
Date 2000-04-17
Availability unrestricted
Abstract
Only an Afrikaans abstract is available.

Die astronomiese ontwikkeling van informasie kommunikasie tegnologie (IKT) hou verreikende gevolge in vir elke lewensfeer in die twintigste eeu. Spesifiek op die terrein van produksie en oordrag van kennis, twee kernfunksies van hoer onderwys, hou IKT nie net Ďn bedreiging in vir die tradisionele wyse waarop hierdie kernfunksies vervul word nie, maar bied ook moontlik die uitdagings van toegang, koste, buigsaamheid en kwaliteit waarmee universiteite gekonfronteer word.

Waar die toepassing van tegnologie in afstandsonderrig reeds help om bogenoemde uitdagings aan te spreek, is dieselfde resultate meer ontwykend in tradisionele residensiŽle universiteite soos Rhodes Universiteit. Verder is universiteite meer geneŽ om IKT in navorsing en administratiewe prosesse te gebruik, as in onderrig en leer. Hierdie opstel fokus dus op die behoeftes en verwagtings van onderrigpersoneel aan Rhodes Universiteit om IKT te gebruik om die onderig-en-leerproses te verryk.

Die rasionaal vir die gebruik van IKT fokus op die veranderende omgewing waarin hoŽr onderwys fungeer, die veranderende konsepte van kennis en kennisproduksie, en die oŽnskynlike potensiaal van IKT om onderwys te verbeter. Daarteenoor word die wyse waarop IKT gebruik word bespreek teen die agtergrond van voorvereistes vir suksesvolle integrasie en praktiese toepassings van tegnologie in onderrig en leer.

© 2000, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Mostert, M 2000, Information communication technologies to enhance teaching and learning in higher education : a survey of teaching staff at Rhodes University, MEd dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-11242009-161047/ >

H439/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 8.85 Mb 00:40:59 00:21:04 00:18:26 00:09:13 00:00:47

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.