Title page for ETD etd-11192007-150759


Document Type Master's Dissertation
Author Joubert, Eugene George Adkins
URN etd-11192007-150759
Document Title Stefans Grove : Images from Africa - 'n analise (Afrikaans)
Degree MMus (Performing Art)
Department Music
Supervisor
Advisor Name Title
Prof J Stanford Supervisor
Keywords
  • art music
  • Images from Africa
  • South Africa
Date 2007-04-12
Availability unrestricted
Abstract
AFRIKAANS

Die werke van Stefans Grové se Music from Africa-reeks word gereken as van die belangrikste in die Suid-Afrikaanse kunsmusiekrepertorium. Hoewel klavierwerke soos Nonyana, the Ceremonial Dancer en Liedere en Danse uit Afrika baie populęr is en gereeld uitgevoer word, is Images from Africa relatief onbekend.

Die skrywer het ‘n bondige biografie van die komponis verskaf, sowel as ‘n hoofstuk oor die Music from Africa-reeks. In hierdie hoofstuk word die sogenaamde “Damaskus” – ervaring wat gelei het tot die Afrika-oeuvre, verduidelik. Die belangrikste komposisionele tegnieke (soos melodiese en ritmiese permutasie) word ook verduidelik en, waar van toepassing, van notevoorbeelde voorsien.

Images from Africa bestaan uit ses stukke, naamlik Rain Valley, Night Music from Somewhere, Yemoja, Great Mother of the Waters, Innovation of the Water Spirits, Lamenting Birds en Dream Memories of an Old Dancer. Hierdie stukke is elkeen individueel bespreek met betrekking tot ritme, toonhoogte, melodie, vorm en tekstuur. Elke hoofstuk is van notevoorbeelde voorsien.

ENGLISH

The works in Stefans Grové's Music from Africa series are thought of as some of the most important in the South African art music repertoire. Although piano works such as Nonyana, the Ceremonial dancer and Songs and Dances from Africa are very popular and often performed, Images from africa is relatively unknown.

The author supplied a short biography of the composer, as well as 'n summary of the Music from Africa series. In the latter chapter, the so-called "Damascus experience" that gave way to the Africa oeuvre, is explained. The most important compositional techniques (such as melodic and rhythmic permutation) are also explained, and supplied with music examples, where necessary.

Images from Africa consists of six pieces, entitled Rain Valley, Night Music from Somewhere, Yemoja, Great Mother of the Waters, Invocation of the Water Spirits, Lamenting Birds and Dream Memories of an Old Dancer. These have been discussed individually with reference to rhythm, pitch, melody, form and texture, Each chapter has been supplied with music examples.

© University of Pretoria 2006

E735/gm
Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 9.60 Mb 00:44:26 00:22:51 00:20:00 00:10:00 00:00:51

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.