Title page for ETD etd-11182008-173259


Document Type Master's Dissertation
Author Heunis, Victoria Regina
Email vicky.heunis@yahoo.co.uk
URN etd-11182008-173259
Document Title Monumente en gedenktekens opgerig tydens die simboliese ossewatrek en Voortrekkereeufees, 1938 (Afrikaans)
Degree MHCS
Department Historical and Heritage Studies
Supervisor
Advisor Name Title
Prof O J O Ferreira Co-Supervisor
Ms M van Heerden Supervisor
Keywords
 • Voortrekker centenary
 • Afrikanernasionalisme
 • Afrikanererfenis
 • Afrikaner nationalism
 • Great Trek Commemoration
 • monument
 • symbolic ox-wagon trek
 • Groot Trek-herdenking
 • gedenkteken
 • klipstapel
 • stone cairn
 • Afrikanernasionalisme
 • memorial
 • Afrikanererfenis
 • simboliese ossewatrek
 • Voortrekkereeufees
 • Voortrekkermonument
 • Afrikaner heritage
 • Voortrekker monument
Date 2008-09-05
Availability unrestricted
Abstract

AFRIKAANS : Die Simboliese Ossewatrek wat op 8 Augustus 1938 by die Van Riebeeck-standbeeld in Kaapstad begin het en op 16 Desember 1938 met die hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument in Pretoria geŽindig het, het tydens die honderdjarige herdenking van die Groot Trek grootliks tot die oplewing van Afrikanernasionalisme en Afrikaneridentiteitsvorming bygedra. Tydens die Voortrekkereeufeesvieringe in 1938 het die waens na beraming by meer as vyfhonderd dorpe en plekke aangedoen waar entoesiasties feesgevier is met historiese optogte en opvoerings, kerkdienste, toesprake en feesredes en die lÍ van ín klipstapel of die onthulling van ín monument of gedenkteken wat spesiaal vir die geleentheid opgerig is. Die doel van die studie was om eerstens ín gedetailleerde databasis saam te stel oor die minder bekende monumente en gedenktekens wat in 1938 dwarsoor Suid-Afrika opgerig is en om hulle sover moontlik behoorlik te dokumenteer. Tweedens is die relevansie, kulturele betekenis en bewaring van die tasbare onverskuifbare erfenis in ín post-apartheid Suid-Afrika geŽvalueer en bespreek.

ENGLISH : The symbolic ox-wagon trek that started on 8 August 1938 at the Van Riebeeck statue in Cape Town and ended with the foundation stone laying of the Voortrekker Monument in Pretoria on 16 December 1938, contributed to the revival of Afrikaner Nationalism and the forming of an Afrikaner identity. During the Voortrekker Centenary celebrations in 1938 the wagons visited more than five hundred towns where the inhabitants enthusiastically celebrated the event with historical pageants and processions, church services, speeches and usually stone cairns were layed or a monument or memorial was unveiled to commemorate the occasion. The main aim of this study was to compile a detailed database about these often unknown monuments and memorials that were erected all over South Africa in 1938 and to document them as far as possible. The second aim was to evaluate and discuss the relevance, cultural significance and preservation of these unmovable heritage structures in a post-apartheid South Africa.

©University of Pretoria 2008

E1139/gm
Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 3.15 Mb 00:14:33 00:07:29 00:06:33 00:03:16 00:00:16

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.