Title page for ETD etd-11122007-111624


Document Type Master's Dissertation
Author Ebersohn, Johannes Wilhelmus Swart
URN etd-11122007-111624
Document Title Die komposisionele prosesse in Raka van Stefans Grové (Afrikaans)
Degree MMus (Performing Art)
Department Music
Supervisor
Advisor Name Title
Dr A Johnson
Keywords
 • epos
 • klavierkonsert
 • simfoniese toondig
 • ritme
 • vorm
 • tekstuur
 • analise
 • analyse
 • rithm
 • email
 • Raka
 • NP van Wyk Louw
 • Stefans Grové
Date 2006-11-19
Availability unrestricted
Abstract
In Afrikaans only

Sowel Stefans Grové as N.P. van Wyk Louw is kontemporêre, Afrikaanssprekende kunstenaars wat binne ’n Westerse kultuur grootgeword het en in die Westerse kunstradisie opgelei is. N.P. van Wyk Louw se epiese gedig, Raka, het as inspirasie vir verskeie kunswerke gedien, waaronder skilderye van Alexis Preller en Cecil Skotnes. Twee vooraanstaande Suid- Afrikaanse komponiste is ook geïnspireer deur Van wyk Louw se werk: Graham Newcarter se ballet Raka het in 1967 verskyn en ’n gelyknamige simfoniese toondig in die vorm van ’n klavierkonsert verskyn in 1996 uit die pen van Stefans Grové. Terwyl verskeie ander komposisies van Stefans Grové as onderwerpe van uitgebreide navorsing gebruik is, is relatief min bekend oor die aard en samestelling van hierdie toondig en die raakpunte en verskille wat tussen die musiek en die oorspronklike gedig bestaan. Hierdie studie ondersoek die wyse waarop ’n erkende literêre werk deur ’n vooraanstaande Suid-Afrikaanse digter ’n nuwe gedaante aanneem binne die omvang en beperkings van ’n musikale vorm. Die studie fokus op hoe Stefans Grové verskillende musikale parameters soos ritme, melodie en struktuur in sy simfoniese toondig, gegrond op N.P. van Wyk Louw se epiese gedig Raka , aanwend.

© University of Pretoria

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 1.25 Mb 00:05:46 00:02:58 00:02:35 00:01:17 00:00:06

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.