Title page for ETD etd-10242005-125004


Document Type Doctoral Thesis
Author Knoetze, Johannes Jacobus
URN etd-10242005-125004
Document Title Teologiese motiewe vir 'n missionęr diakonale bediening van die kerk : op weg na 'n begronding van die missionęr diakonale ekklessiologie (Afrikaans)
Degree DD (Science of Religion and Missiology)
Department Science of Religion and Missiology
Supervisor
Advisor Name Title
Prof J J Kritzinger
Keywords
  • missions
  • church
Date 2002-05-08
Availability unrestricted
Abstract
Afrikaans : samevatting

Vir ‘n missioner-diakonale ekklessiologie is dit belangrik vir die kerk om sekerheid te hę oor:

• sy identiteit in Christus

• sy roeping deur Christus

• sy eenheid in Christus.

Vir ‘n missioner-diakonale bediening is dit belangrik dat die kerk sal weet dat hy maar een roeping in die węreld het, naamlik die verkondiging van die Woord. Hierdie een roeping is multi-dimensioneel, en word vergestalt in die volgende bedienings:

• Leitourgia

• Kerugma

• Koinonia

• Diakonia

Hierdie bedienings het ‘n na-binne (gemeente) gerigtheid, sowel as ‘n na-buite (gemeenskaps) gerigtheid. Hierdie een roeping van die kerk staan dan ook bekend as die marturia en kom prakties tot uitdrukking in die Missionęre Diakonaat. Missionęre Diakonaat is egter nie die somtotaal van evangelisasie plus diens nie.

Egte kerugma het ‘n inherente sosiale dimensie, egte diakonia ‘n inherente verkondigingsdimensie. Sider sę tereg: “The time has come for all biblical Christians to refuse to use the sentence: the primary task of the Church is … I do not care if you complete the sentence with evangelism or social action. Either way it is unbiblical and misleading.” Albei dimensies is onlosmaaklik aan mekaar verbonde. Verloor jy die een, verloor jy ook die ander (Bosch 1979:228).

Al wat van belang is, is geloof wat deur liefde tot dade oorgaan (Gal.5:6).

© 2002, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Knoetze, JJ 2002, Teologiese motiewe vir ‘n missioner diakonale bediening van die Kerk : op weg na ‘n begronding van die missionęr diakonale ekklessiologie, DD thesis, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-10242005-125004/ >

H276/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  00front.pdf 107.83 Kb 00:00:29 00:00:15 00:00:13 00:00:06 < 00:00:01
  01part1.pdf 1.30 Mb 00:06:00 00:03:05 00:02:42 00:01:21 00:00:06
  02part2.pdf 10.11 Mb 00:46:48 00:24:04 00:21:03 00:10:31 00:00:53
  03part3.pdf 6.38 Mb 00:29:31 00:15:10 00:13:17 00:06:38 00:00:34
  04part4.pdf 4.77 Mb 00:22:04 00:11:21 00:09:56 00:04:58 00:00:25
  05part5.pdf 3.98 Mb 00:18:25 00:09:28 00:08:17 00:04:08 00:00:21
  06back.pdf 1.29 Mb 00:05:59 00:03:04 00:02:41 00:01:20 00:00:06

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.