Title page for ETD etd-10192001-124625


Document Type Doctoral Thesis
Author Fresen, Jill Winifred
Email jfresen@postino.up.ac.za
URN etd-10192001-124625
Document Title Random variables : a CAI tutorial in statistics for distance education
Degree MEd
Department Didactics
Supervisor
Advisor Name Title
Ms C Hodgkinson
Keywords
  • distance education
  • intuitive understanding
  • instructional design model
  • computer-assisted tutorial
  • formative evaluation
  • statistics education
Date 1996-10-01
Availability unrestricted
Abstract
Available in Afrikaans only

Die navorsingsverslag dokumenteer die instruksionele ontwerpproses van 'n rekenaar gesteunde tutoriaal (RGT), "Random Variables", een van 'n reeks van nege soortgelyke tutoriale wat as aanvulling tot die geskrewe studiegids vir 'n eerstejaar kursus in Statistiek by die Universiteit van Suid?Afrika (Unisa) gebruik word.

Die instruksionele benadering wat in die RGT gebruik is, probeer om kognitiewe ondersteuning te verskaf en om 'n intuitiewe begrip van abstrakte konsepte aan te moedig. Die doel is om die geisoleerdheid waarin afstandsonderrig studente verkeer, te verlig en om groter interaktiwiteit met die studiemateriaal tot stand te bring.

Formatiewe evaluering het 'n sentrale plek in die instruksionele ontwerpmodel, wat analise, ontwerp, onwikkeling en implementering insluit, ingeneem. Die formatiewe evaluering is in vier mikro?stadia, naamlik vakkundige resensie, prototipe, loodstoetsing en veldtoetsing gedoen.

Die navorsingsresultate het daartoe gelei dat die tutoriale as sulks verbeter is. Dit kan ook verdere navorsing op die gebied van summatiewe evaluering rig en lei.

Die navorsingsverslag moet saamgelees word met die loop van die program "Random Variables", wat op disket beskikbaar is.

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  01front.pdf 54.87 Kb 00:00:15 00:00:07 00:00:06 00:00:03 < 00:00:01
  02chapter1.pdf 47.07 Kb 00:00:13 00:00:06 00:00:05 00:00:02 < 00:00:01
  03chapter2.pdf 129.09 Kb 00:00:35 00:00:18 00:00:16 00:00:08 < 00:00:01
  04chapter3.pdf 170.81 Kb 00:00:47 00:00:24 00:00:21 00:00:10 < 00:00:01
  05chapter4.pdf 68.84 Kb 00:00:19 00:00:09 00:00:08 00:00:04 < 00:00:01
  06chapter5.pdf 101.88 Kb 00:00:28 00:00:14 00:00:12 00:00:06 < 00:00:01
  07chapter6.pdf 35.82 Kb 00:00:09 00:00:05 00:00:04 00:00:02 < 00:00:01
  08references.pdf 35.41 Kb 00:00:09 00:00:05 00:00:04 00:00:02 < 00:00:01
  09appena.pdf 9.40 Kb 00:00:02 00:00:01 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  10appenb.pdf 9.54 Kb 00:00:02 00:00:01 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  11appenc.pdf 8.33 Kb 00:00:02 00:00:01 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  12append.pdf 11.04 Kb 00:00:03 00:00:01 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  13appene.pdf 17.17 Kb 00:00:04 00:00:02 00:00:02 00:00:01 < 00:00:01
  14appenf.pdf 693.34 Kb 00:03:12 00:01:39 00:01:26 00:00:43 00:00:03
  15appeng.pdf 13.53 Kb 00:00:03 00:00:01 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  16appenh.pdf 15.66 Kb 00:00:04 00:00:02 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  17appeni.pdf 8.28 Kb 00:00:02 00:00:01 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.