Title page for ETD etd-09252008-091756


Document Type Master's Dissertation
Author Phaladi, Tswaledi John
URN etd-09252008-091756
Document Title Woordeskataanleer in die onderrig van Afrikaans as addisionele taal (Afrikaans)
Degree MA (Afrikaans)
Department Afrikaans
Supervisor
Advisor Name Title
Dr H J Bosman Supervisor
Keywords
 • lexicon
 • language learning
 • language acquisition
 • second language
 • foreign language
 • additional language
 • woordfamilie(s)
 • woordeskatkennis
 • uitkomsgebaseerde onderrig
 • sielkundige afstand
 • sosiale afstand
 • leksikale item
 • leksikon
 • taalaanleer
 • taalverwerwing
 • tweede taal
 • vreemde taal
 • addisionele taal
 • lexical item
 • social distance
 • psychological distance
 • outcomes based education
 • the nature of lexicon
 • vocabulary knowledge
 • word families
Date 2008-04-09
Availability unrestricted
Abstract
Die verhandeling ondersoek die taalbeheersing van studente wat Afrikaans as tweede addisionele taal neem en meer spesifiek, die woordeskatkennis van die ondersoekgroep, naamlik swart addisioneletaalleerders in die Limpopo-provinsie in Graad 11 en 12. Dit is duidelik dat een van die probleme wat aanleerders het, ‘n gebrekkige woordeskat is. Dit beďnvloed hulle begrip van Afrikaans sowel as hulle produksie (skriftelik en ook mondeling). Een van die redes hiervoor is dat daar nie op ‘n sistematiese manier aandag gegee word aan óf woordeskatverwerwing (of –aanleer) óf die onderrig van woordeskat in die kurrikulum en sillabus nie.

Hierdie navorsing se doelwitte is om die stand van die woordeskatkennis van Graad 11- en 12-leerders te bepaal en tweedens om met behulp van insigte oor die aanleer en/of verwerwing van leksikonitems die sukses van bepaalde strategieë te bepaal. Navorsingsvrae is die volgende:

Wat is die stand van woordeskatonderrig vandag węreldwyd?

Wat is die stand van woordeskatonderrig in die Suid-Afrikaanse sillabus?

Hoe goed is Graad 11 en 12 leerderders se kennis van die Afrikaanse woordeskat?

Wat is Graad11- en 12 leerders se houding teenoor Afrikaans?

Hoe kan mens hierdie houding(s) verklaar?

Watter rol speel (intrinsieke) motivering en houdings teenoor Afrikaans?

Watter metodes en tegnieke kan gebruik word om leerders se woordeskat te verbeter?

© University of Pretoria 2007

E1099/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 3.12 Mb 00:14:25 00:07:25 00:06:29 00:03:14 00:00:16

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.