Title page for ETD etd-08112008-183148


Document Type Doctoral Thesis
Author Van Niekerk, Theresa
Email kraaines@mweb.co.za
URN etd-08112008-183148
Document Title Toepasbare aspekte uit breinnavorsingsliteratuur op klavieronderrig vir beginners met spesifieke verwysing na die heelbreinmodel van Ned Herrmann (Afrikaans)
Degree DMus
Department Music
Supervisor
Advisor Name Title
Prof C van Niekerk Supervisor
Keywords
 • early commencement
 • breinontwikkeling
 • klavieronderrig
 • heelbreinonderrig
 • brain development
 • beginnersmateriaal
 • leerstyle
 • kognitiewe leervoorkeure
 • groepsmusiekonderrig
 • beginner piano tuition
 • whole brain education
 • brain hemispheres
 • absolute pitch
 • aanvangsonderrig
 • absolute toonhoogtesin
 • breinhemisfere
 • piano primers
 • learning styles
 • cognitive preferences
 • group music education
Date 2008-04-09
Availability unrestricted
Abstract

'n Omvattende literatuurstudie oor die funksionering en ontwikkeling van die brein is onderneem ten einde toepasbare aspekte te identifiseer vir die verbetering van aanvangsonderrig vir pianiste. Die oorsig behels die volgende:

 • Die benutting van die jong brein se vermoŽ tot plastiese verandering as gevolg van stimulasie
 • Die belangrikheid van vroeŽ aanvangsouderdom vir klavieronderrig
 • Die bestaan van 'n geleentheidsvensterperiode vir die ontwikkeling van optimale Prestasie
 • Die ontwikkeling van absolute toonhoogtesin as gevolg van vroeŽ aanvangsklavieronderrig
 • Die ontwikkeling van verbeterde tegniese vaardighede as gevolg van vroeŽ Aanvangsklavieronderrig
 • Die belangrikheid van genoegsame herhaling vir die vaslegging van tegniese vaardigheid en informasie in die langtermyngeheuestore van die brein
 • Interaksie tussen die invloed van omgewingsfaktore en die bydrae van genetiese potensiaal van die individu vir optimale musikale prestasie
 • Die rol en invloed van emosie, chemiese oordragstowwe en hormone op musicale prestasie
 • Groepsmusiekonderrig vir jong kinders
 • Die onderlinge verhouding tussen onderwyser en leerder.

Die leerstylmodel van Ned Herrmann vir heelbreinontwikkeling is gebruik om die karaktereienskappe en leerbehoeftes van individue met betrekking tot hul kognitiewe leervoorkeure te bepaal. Vier verskillende benaderings tot aanvangsklavieronderrig is geÔdentifiseer. Die geskiktheid van die onderskeie aanvangsbenaderings word teenoor mekaar opgeweeg ten einde te bepaal of 'n spesifieke benadering beter sou pas by leerders met spesifieke leervoorkeure. Wenke word voorsien aan klavieronderwysers oor hoe om onderrig aan leerders met uiteenlopende kognitiewe leerstyle aan te bied.

Twee-en-twintig beginnersboeke is evalueer ten opsigte van hul geskiktheid vir gebruik vir leerders met verskillende kognitiewe leervoorkeure. Aanbevelings word gemaak vir die samestelling van 'n ideale beginnersboek wat met sukses vir alle klavierleerders gebruik sal kan word. Die toegevoegde waarde van prelees, duetpartye, nabootsspel, improvisasie en illustrasies vir beginnersboeke is ondersoek. Aspekte soos geordende aanbieding van konsepte en die noodsaak vir uitgebreide herhaling vir die vaslegging van die informasie en tegniese vaardighede in die langtermyngeheuestore van die brein word beklemtoon.

© University of Pretoria 2007

D474 /gm
Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  00front.pdf 108.66 Kb 00:00:30 00:00:15 00:00:13 00:00:06 < 00:00:01
  01chapter1.pdf 97.47 Kb 00:00:27 00:00:13 00:00:12 00:00:06 < 00:00:01
  02chapter2.pdf 1.22 Mb 00:05:39 00:02:54 00:02:32 00:01:16 00:00:06
  03chapter3.pdf 341.88 Kb 00:01:34 00:00:48 00:00:42 00:00:21 00:00:01
  04chapter4.pdf 335.48 Kb 00:01:33 00:00:47 00:00:41 00:00:20 00:00:01
  05chapter5.pdf 768.15 Kb 00:03:33 00:01:49 00:01:36 00:00:48 00:00:04
  06chapter6.pdf 145.74 Kb 00:00:40 00:00:20 00:00:18 00:00:09 < 00:00:01
  07back.pdf 193.40 Kb 00:00:53 00:00:27 00:00:24 00:00:12 00:00:01

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.