Title page for ETD etd-08052010-192117


Document Type Master's Dissertation
Author Bohnen, Rene
Email spoorsny@yahoo.com
URN etd-08052010-192117
Document Title Die gedig as outoŽtnografiese konkretisering van 'n spirituele individuasieproses soos vergestalt in geselekteerde gedigte uit 'n blaar hierdie boot (Afrikaans)
Degree Master of Arts
Department Afrikaans
Supervisor
Advisor Name Title
Prof H J Pieterse Supervisor
Keywords
 • onbewuste
 • sinkronisiteit
 • individuasie
 • outobiografie
 • etnografie
 • autoethnography
 • outoŽtnografie
 • ethnography
 • autobiography
 • individuation
 • synchronicity
 • unconscious
 • imprinting
 • Eastern poetry
 • Afrikaans poetry and spirituality
 • vaslegging
 • Oosterse verstradisie
 • Afrikaanse gedig en spiritualiteit
Date 2010-04-22
Availability unrestricted
Abstract

Hierdie verhandeling bestaan uit die ongepubliseerde manuskrip (gedigte) ʼn blaar hierdie boot, ʼn mini-verhandeling en ʼn tuisvervaardigde CD met ʼn paar gedigte. Die studie bespreek teoretiese terme en begrippe soos outoŽtnografie, individuasie en vaslegging (imprinting), uit die vakgebiede van Sielkunde, Sosiologie, Opvoedkunde en Kommunikasiekunde. Die toepaslikheid van hierdie terme ten opsigte van geselekteerde literÍre tekste word genoem en geÔllustreer aan die hand van spesifieke skrywers. Daar word kortliks gekyk na die verstradisies van Sjina en Japan om die verwantskap met die Afrikaanse gedigte vas te stel. Sogenaamde ďclose readingĒ word geteleskopeer op geselekteerde verse uit ʼn blaar hierdie boot.

ENGLISH : This dissertation consists of an unpublished anthology of poetry, ʼn blaar hierdie boot and a dissertation of limited scope, together with a home-recorded CD of poems. The study takes stock of theoretical terms and concepts like autoethnography, individuation and imprinting from the disciplines of Psychology, Sociology, Education and Communication. The relevance of these terms regarding selected literary texts is illustrated by the mention of specific authors and poets. A brief view on poetry traditions in China and Japan is offered, to illustrate the relation to Afrikaans poetry in general and the candidateís poems in particular. So-called close reading is applied to selected poems from ʼn blaar hierdie boot

Additional information available on a CD, stored at the Merensky Library on Level 3

Copyright © 2009, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Bohnen, R 2009, Die gedig as outoŽtnografiese konkretisering van 'n spirituele individuasieproses soos vergestalt in geselekteerde gedigte uit 'n blaar hierdie boot (Afrikaans), MA dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-08052010-192117/ >

E10/328/gm

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 1.64 Mb 00:07:34 00:03:53 00:03:24 00:01:42 00:00:08

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.