Title page for ETD etd-07212009-135746


Document Type Master's Dissertation
Author Botha, Werner
Email anelieb@hotmail.com
URN etd-07212009-135746
Document Title Die verband tussen die kundigheid van finansiŽle komitees en die aanwending van skoolfonds in Suid-Afrikaanse openbare skole (Afrikaans)
Degree MEd
Department Education Management and Policy Studies
Supervisor
Advisor Name Title
Mr J W van Rooyen Supervisor
Keywords
 • skole vrygestel van skoolgeld
 • openbare skole
 • verantwoordbaarheid
 • finansiŽle komitee
 • finansiŽle kundiges
 • die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996)
 • selfbesturende skole
 • school funds
 • public schools
 • financial committee
 • Artikel 21-skole
 • Artikel 20-skole
 • skoolbeheerliggaam
 • skoolfonds
Date 2009-09-01
Availability unrestricted
Abstract
AFRIKAANS : Artikel 30 (1) van die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996) bepaal dat skoolbeheerliggame van openbare skole die reg het om finansiŽle komitees in die lewe te roep wat die daaglikse bestuur van finansies in hul skole behartig. Individue wat dien op finansiŽle komitees van skoolbeheerliggame moet waarskynlik finansieŽl kundig wees om skoolfonds korrek te kan bestuur. Hierdie studie is uitgevoer met die doel om die volgende vrae te beantwoord: hoe bevoeg is finansiŽle komitees ten opsigte van finansiŽle vaardighede; op watter kennis steun finansiŽle komitees in hul finansiŽle besluitneming; en watter verband is daar tussen die skole se finansiŽle posisie en die finansiŽle kennis / opleiding van die finansiŽle komitees? Ten einde bogenoemde vrae te beantwoord het ek gebruik gemaak van ín kombinasie van kwantitatiewe- en kwalitatiewe navorsingsmetodes om data te verkwantifiseer en te vergelyk, sowel as om kwalitatiewe interpretasies te maak. ín Semi-gestruktureerde vraelys is vir hierdie doel ontwerp en versprei onder die respondente van 20 openbare skole in die EkurhuleniĖNoord Distrik ( Gauteng).

ENGLISH : Section 30 (1) of the South African Schools Act (Act 84 of 1996) state that School Governing Body of a public school do have the right to establish a Finance Committee to assist the school in managing itís finances on a daily basis. It is surely recommended that individuals serving on these committees must have some form of financial knowledge or background. This study was conducted in order to get answers to the following questions: how equipped are Finance Committees with regard to financial skills; on what type of knowledge do Finance Committee members rely in their decision making; is there a connection between the financial state of the school and the financial knowledge / training of the Finance Committee? A semi-structured questionnaire was designed to gather quantitative and qualitative data from 20 public schools in the Ekurhuleni North District (Gauteng) in this regard.

Copyright © 2009, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Botha, W 2009, Die verband tussen die kundigheid van finansiŽle komitees en die aanwending van skoolfonds in Suid-Afrikaanse openbare skole, MEd dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-07212009-135746/ >

C219/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 1.24 Mb 00:05:43 00:02:56 00:02:34 00:01:17 00:00:06

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.