Title page for ETD etd-07142006-115622


Document Type Master's Dissertation
Author Kloppers, Hanmari
URN etd-07142006-115622
Document Title Die gebruik van storytelling en die interaksie tussen sprokies en musiek as uitgangspunt vir 'n interdissiplinere musiekblyspel in die seniorfase (Afrikaans)
Degree M Mus (Music Education)
Department Music
Supervisor
Advisor Name Title
Dr H M Potgieter
Keywords
  • music instruction and study
  • fairy tales history and criticism
  • musicals
  • folklore and education.
  • music and folklore
Date 2001-04-01
Availability unrestricted
Abstract
AFRIKAANS: In hierdie studie word 'n voorstel gemaak vir die skep van 'n interdissiplinere musiekblyspel vir die seniorfase (Graad 7-9). Die uitgangspunt vir hierdie musiekblyspel is die dinamiese interaksie wat daar tussen sprokies en musiek bestaan. In voorafgaande navorsing deur die outeur, is hierdie interaksie as die integrasieteorie geformuleer. Die integrasieteorie word in hierdie MMus-verhandeling deur middel van storytelling met die kurrikulum verbind.

Die vertel-elemente van filmmusiek word ondersoek. Die werk van die filmprodusent, Walt Disney, as sinoniem vir die kombinasie van musiek, sprokies, film en storytelling, dien as voorbeeld vir die skep van die musiekblyspel. Improvisasie¬materiaal, na aanleiding van die fases en motiewe van 'n gekose sprokie, vorm die basis vir die skep van musiek vir die musiekblyspel. Die wedersydse ondersteuning wat tussen die sprokie en die musiek tot stand kom, verhoog die opvoedkundige waarde van hierdie projek. Die skep van hierdie musiekblyspel bied moontlikhede vir suksesvolle kurrikulum-integrasie.

ENGLISH: In this study a proposal is made for the creation of an interdisciplinary musical for the senior phase (Grades 7-9). The point of departure for this musical is the dynamic interaction that exists between fairy tales and music. In preliminary research by the writer, this interaction is formulated as the theory of integration. In This MMus dissertation the theory of integration is linked to the curriculum by means of storytelling.

The narrative elements of film music are examined. The work of the film producer, Walt Disney, as synonym for the combination of music, fairy tales, film and storytelling, serves as an example for the creation of the musical. Improvisation material, in terms of the phases and motifs of the chosen fairy tale, forms the basis for the creation of music for the musical. The mutual support that comes about between the fairy tale and the music, enhances the educational value of this project. The creation of this musical presents possibilities for successful curriculum integration.

© 2000, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Additional information available on a CD and video stored at the Merensky Library

Please cite as follows:

Kloppers, H 2000, Die gebruik van storytelling en die interaksie tussen sprokies en musiek as uitgangspunt vir ‘n interdissiplinęre musiekblyspel in die seniorfase, MMus dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-07142006-115622/ >

H406/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 3.20 Mb 00:14:49 00:07:37 00:06:40 00:03:20 00:00:17

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.