Title page for ETD etd-05192011-115529


Document Type Doctoral Thesis
Author Binneman, Antonie Johannes
Email binneman@lantic.net
URN etd-05192011-115529
Document Title Identiteit en homoseksualiteit : die soeke na aanvaarding binne 'n Christelike geloofsgemeenskap (Afrikaans)
Degree PhD
Department Practical Theology
Supervisor
Advisor Name Title
Prof J C Muller Supervisor
Keywords
 • power
 • epistemology
 • church
 • navorsingsdrama
 • epistemologie
 • identity
 • homosexuality
 • Randfontein
 • kennis
 • mag
 • sosiaal-konstruksionisties
 • narratief
 • postfundamentalisties
 • postmodern
 • homoseksualiteit
 • identiteit
 • research drama
 • knowledge
 • post-modern
 • post-foundational
 • narrative
 • social construction
Date 2011-04-08
Availability unrestricted
Abstract
AFRIKAANS: Die navorsing is gedoen vanuit 'n postfundamentalistiese narratiewe prakties- teologiese benadering. Die fokus van die studie was tweeledig. Die eerste was om na die stories van 'n groep meisies, wat hulself as homoseksueel gesien het en daarom gemarginaliseer is, te luister. Die tweede deel was dat deur die proses daar intervensie sou wees wat aan die meisies die kennis en die mag sou gee om hulle verhale op so 'n manier oor te vertel dat hulle die hoofrolle van hulle eie lewensdramas sal word en nie net karakters of ekstras op die verhoog van die lewe sou wees nie. Verhale van nood moet dus verruil word vir verhale van hoop.

Om die verhale van die meisies beter te verstaan is daar van 'n groep interdissiplinęre helpers gebruik gemaak. Die meisies se verhale is verder ook sosiaal-konstruksionisties benader. Die meisies se verstaan van hulle konteks, die kerk, hulle vriende, homoseksualiteit, God, kerkleiers en hulle inskakeling by die kerk en hulle identiteit is ondersoek en saam met die groep gedekonstrueer.

Die navorsingsverhaal is dus 'n verhaal waar daar weer opnuut gekyk is na die hantering van tieners, hulle węreldbeeld en soeke na identiteit en aanvaarding binne 'n węreld wat hulle nie altyd verstaan nie, en die rol van die geloofsgemeenskap in die proses.

ENGLISH: The research was done from a post-foundational, narrative, and practical theological position. The focus of the study had two intentions. The first was to listen to the stories of a group of girls, who saw themselves as homosexual and because of that was marginalised. The second intention was that in the process there would be intervention in their stories. This intervention was supposed to give the girls the necessary knowledge and power to help them to tell their stories. This telling would then place the girls not as extras on the stage of their own lives but as playing the leading roles. Negative stories had thus to be exchanged for stories of hope.

To get a better understanding of the stories of the girls, there was made use of an interdisciplinary team of helpers. The stories were also interpreted from a social constructionist point of view. The understanding the girls had of their context, the church, their friends, homosexuality, God, church leaders, their membership of the church and their identity was researched and deconstructed with them in a process.

The research story is a story where the handling of teenagers, their world view and their search for identity and acceptance in a world that doesn’t always understand them and their involvement in the church in this process was looked at with fresh eyes.

© 2010 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Binneman, AJ 2010, Identiteit en homoseksualiteit : die soeke na aanvaarding binne 'n Christelike geloofsgemeenskap, PhD thesis, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-05192011-115529/ >

D11/183/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  00front.pdf 113.59 Kb 00:00:31 00:00:16 00:00:14 00:00:07 < 00:00:01
  01chapter1.pdf 1.67 Mb 00:07:42 00:03:57 00:03:28 00:01:44 00:00:08
  02chapter2.pdf 1.32 Mb 00:06:06 00:03:08 00:02:45 00:01:22 00:00:07
  03chapter3.pdf 1.17 Mb 00:05:25 00:02:47 00:02:26 00:01:13 00:00:06
  04chapter4.pdf 602.61 Kb 00:02:47 00:01:26 00:01:15 00:00:37 00:00:03
  05chapter5.pdf 85.92 Kb 00:00:23 00:00:12 00:00:10 00:00:05 < 00:00:01
  06chapter6.pdf 195.25 Kb 00:00:54 00:00:27 00:00:24 00:00:12 00:00:01
  07chapter7.pdf 113.12 Kb 00:00:31 00:00:16 00:00:14 00:00:07 < 00:00:01
  08back.pdf 253.82 Kb 00:01:10 00:00:36 00:00:31 00:00:15 00:00:01

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.