Title page for ETD etd-03082006-150644


Document Type Master's Dissertation
Author De Lange, Erica
URN etd-03082006-150644
Document Title Die klimaatbehaaglikheidsone in die Suid-Afrikaanse huis (Afrikaans)
Degree MSc (Applied Science)
Department Architecture
Supervisor
Advisor Name Title
Prof D Holm Committee Chair
Keywords
  • architect designed houses climatic factors SA
Date 2001-09-01
Availability unrestricted
Abstract
AFRIKAANS: Daar word vasgestel dat Eskom 'n probleem met die spitsverbruik van elektristeit deur die stedelike huishoudelike sektor ondervind en dat die bewoners nie binnenshuise termiese gemak in hul huise ervaar nie. Albei hierdie probleme kan moontlik verminder word deur gebruik te maak van passiewe sonenergieontwerpbeginsels by die ontwerp van huise. Suid-Afrika het 12 klimaatstreke, elk met 'n eie termiese gemaksone waarbinne die bewoners gerieflik kan wees. Die vraag ontstaan of die huise in hierdie streke ontwerp word sodat toestande binne die termiese gemaksone gehou word. Die ontwerpnorme wat deur argitekte in die verskillende klimaatstreke gebruik word, word met die toepaslike Iiteratuur vergelyk en daar word vasgestel dat argitekte nie klimaatstreke en seisoene in ag neem wanneer huise ontwerp word nie. Volgens die argitekte ervaar die bewoners wel binnenshuise termiese gemak. 'n Geografiese Inligtinstelsel word gebruik om die gewenste dT-waardes en maksimum toelaatbare amplitudeverhoudings vir elke klimaatstreek vir somer- en wintertoestande te bepaal. Die bogenoemde twee faktore kan nie onafhanklik van mekaar beskou word wanneer hulle gebruik word vir die aanbeveling van ontwerpnorme vir huise in die verskillende kJimaatstreke nie.

ENGLISH: It has been identified that Eskom experiences a problem with urban households' peak hour electricity consumption and that residents do not experience indoor thermal comfort. Both problems could possibly be mitigated by the use of solar passive design principles for houses. South Africa has 12 climatic regions each with its own thermal comfort zone within which indoor thermal comfort can be experienced by residents. The question that is raised is, whether South African houses are designed in order to achieve thermal comfort. During the study the design standards used by architects are compared with those proposed in the relevant literature to obtain thermal comfort. It is determined that architects do not take climatic regions and seasons into consideration when designing houses but according to the architects residents do experience indoor thermal comfort. A Geographical Information System is used to determine the strictest dT values and amplitude ratios for every climatic region in summer and winter. The abovementioned factors can not be used independently when suggesting standards for the design of houses.

2001, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

De Lange, E 2001, Die klimaatbehaaglikheidsone in die Suid-Afrikaanse huis, MSc dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-03082006-150644/ >

H529/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 3.08 Mb 00:14:15 00:07:19 00:06:24 00:03:12 00:00:16

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.