Title page for ETD etd-03022009-102421


Document Type Master's Dissertation
Author Vorster, Jana
Email jana.vockerodt@za.pwc.com
URN etd-03022009-102421
Document Title Differentiating between processes of manufacture and other processes within a business for purposes of the Income Tax Act
Degree MCom
Department Taxation
Supervisor
Advisor Name Title
Mr J Benade Supervisor
Mr T Steyn Supervisor
Keywords
  • Income Tax Act
  • Inkomste Belasting Wet
  • IBW
Date 2009-04-20
Availability restricted
Abstract

AFRIKAANS : Besighede het so onlangs as ‘n dekade gelede net een produk of een diens gelewer. Dit het die eis van kapitale toelaes ingevolge die Inkomste Belasting Wet (IBW) baie maklik gemaak, want die belasting pligtige was of ‘n boer, of ‘n vervaardiger of ‘n verskaffer van goedere en / of dienste.

Daar is ‘n dramatiese verskil tussen die hedendaagse besighede en die besighede van ‘n dekade gelede. Die hedendaagse besighede het êrens in die laaste paar jaar ‘n metamorfose ondergaan om by die deurentydse veranderde vraag van verbruikers aan te pas. Besighede bied nou meer as een produk of meer as een diens of ‘n kombinasie van die twee aan.

Die eis van kapitale toelaes het ook moeiliker geword want die boer is nou ook ‘n vervaardiger en ‘n verskaffer van produkte. Die vraag wat nou gevra word is op watter kapitale toelaes is die belastingpligtige nou geregtig. Is dit net die boerdery aftrekkings, of mag hy vervaardigings toelaes eis in terme van artikel 12 van die IBW of mag hy alles eis. Indien al die toelaes geeis kan word, hoe kan die belastingpligtige bepaal waar, byvoorbeeld, die boerdery aktiwiteite stop en die vervaardigingsproses begin.

In Erf 3183/1 Ladysmith (Pty) Ltd and Another v Commissioner for Inland Revenue (1996 (3) SA 942 (AD) at 950I-951B, 58 SATC 229 at 238) het die hof beslis dat die belastingpligtige die reg het om sy sake op die mees belasting doeltreffende manier te bestuur, maar dit is vir die hof om te besluit of die gewenste uitslag behaal is al dan nie. Die uitslag hang af van die feite van die saak (Elandsheuwel Farming (Edms) Bpk v Sekretaris van Binnelandse Inkomste 1978(1) SA 101(A), 39 SATC 163 at 176) of op die toepassing van die wet op die feite (Secretary for Inland Revenue v Hartzenberg 1966(1) SA 405(A), 28 SATC 94 at 99).

Die navorsing het dus gepoog om te differentiëer tussen ‘n vervaardigingsproses en enige ander proses teenwoordig in die alledaagse aktiwiteite van ‘n besigheid. Daar is gekyk na wat ‘n vervaardigingsproses is, waar dit begin en waar dit eindig.

Die IBW bevat nie ‘n definisie van ‘n “vervaardigingsproses” nie en daarom is daar op hofuitsprake staat gemaak om te bepaal wat ‘n “vervaardingingsproses” is, waar dit begin en eindig en wat bedoel word met die term ”gebruik direk in die proses van vervaardiging”.

Die slotsom wat bereik is, is dat as menslike insette en arbeid tesame met masjinerie, gespesialiseerd of nie, gebruik word om ‘n produk te vervaardig en die eindproduk verskil van die oorspronklike produk in kleur of tekstuur of gebruik of vorm of chemiese samestelling, dan kan daar gesê word dat ‘n vervaardigingsproses teenwoordig is.

Om te bepaal of ‘n item direk in die proses van vervaardiging gebruik is, moet daar eers bepaal word waar die proses begin.

In meeste gevalle is die beginpunt van die proses, daar waar die oorspronklike produk begin verander in die eindproduk. Waar die hele proses masjien aangedrewe is, en al die masjiene in die proses vorm ‘n geheel, dan begin die proses by die eerste masjien en nie waar die vorm van die produk begin verander nie.

As die eindproduk dramaties van die beginproduk verskil, dan kan gesê word dat die proses geëindig het.

As daar meer as een proses in ‘n besigheid se daaglikse aktiwiteite teenwoordig is, sal die bestuur van die besigheid moet bepaal, deur na die feite van die saak te kyk, of daar ‘n vervaardigingsproses teenwoordig is al dan nie, en of hulle geregtig is op belastingtoelaes wat direk met ‘n vervaardigingsproses te make het.

Sou daar ‘n vervaardigingsproses teenwoordig wees, sal daar doodseker gemaak moet word wat met geboue, masjinerie en aanleg bedoel word om sodoende die korrekte toelaes te eis.

Om binne ‘n besigheidsopset te kan differentiëer tussen ‘n vervaardigingsproses en enige ander proses, sal daar aan elke saak, gebaseer op sy eie spesifieke feite, meriete toegeken moet word, gemeet aan die voorgestelde kriteria wat die howe ons bied.

Copyright © 2008, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria

Please cite as follows:

Voster, J 2008, Differentiating between processes of manufacture and other processes within a business for purposes of the Income Tax Act, MCom dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-03022009-102421/ >

E1216/gm
Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
[campus] dissertation.pdf 7.59 Mb 00:35:08 00:18:04 00:15:48 00:07:54 00:00:40
[campus] indicates that a file or directory is accessible from the campus network only.

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.