Riglyne vir studente
Definisie
'n Ernstige oortreding
Oorsake van plagiaat
UP beleid en regulasies
Korrekte verwysingstyl
Voorkom plagiaat
Gevolge van plagiaat
   
Plagiaat English version
Riglyne vir studente   Riglyne vir personeel   Addisionele webbronne   Kontak ons
Gevolge van plagiaat
Indien daar enige vermoede bestaan dat jy jou skuldig gemaak het aan plagiaat, sal die volgende prosedure gevolg word. Dit word voorgeskryf vir alle dosente om seker te maak dat regverdig opgetree word. Maak baie seker dat jy hierdie stappe verstaan asook jou regte en wat van jou verwag word. Gee asseblief jou volle samewerking om die proses so vinnig moontlik te laat afloop.
Verwante skakels
 
Riglyne vir personeel   Addisionele webbronne