Browse Available ETDs by Department: H


Browse by: Department Author

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

Author Name Title Department Date/Time

Geyser, Maria Magdalena Risk factors precipitating exacerbations in adult asthma patients presenting at Kalafong Hospital, Pretoria Health Systems and Public Health 2008-08-19
Ncube, Esper Jacobeth Selection and prioritization of organic contaminants for monitoring in the drinking water value chain Health Systems and Public Health 2010-10-09
Ashton, Eugene Mark The historiography of the formation of the Union of South Africa Historical and Heritage Studies 2010-03-10
Bailey, Alana Die gelofte van 16 Desember 1838 : die herdenking en betekenis daarvan, 1838 tot 1910 (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2003-07-24
Barnard, Xenia Libertas tot Mahlamba Ndlopfu : 'n kultuurhistoriese studie van die ampswoning van die uitvoerende hoof van Suid-Afrika in Pretoria, 1940-2000 (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2005-12-22
Bevan, Carin Putting up screens : a history of television in South Africa, 1929-1976 Historical and Heritage Studies 2009-05-21
Boshoff, Carel Willem Hendrik Die kultuurkritiese werk van N P van Wyk Louw as aanleiding tot 'n eie Afrikaanse kultuurbegrip (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2013-02-19
Brammer, Birgit Adele Steinwender : observations of a German woman living on a Berlin mission station as recorded in her diary Historical and Heritage Studies 2008-08-20
Burger, Elizabeth Reinvestigating the Wreck of the Sixteenth Century Portuguese Galleon São João: A Historical Archaeological Perspective Historical and Heritage Studies 2004-09-10
Calitz, Gerhard Johann Deneys Reitz (1882 – 1944) : krygsman, avonturier en politikus (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2009-05-31
Changuion, Louis Annis Die lewe in die Suid-Afrikaanse Boerekrygsgevangekampe tydens die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902 (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2007-03-01
Chernis, Richard Eddison The past in service of the present : a study of South African school history syllabuses and textbooks 1839-1990 Historical and Heritage Studies 2010-10-06
Chipungahelo-Nkwera, Jennifer Missionary letters as a source for cultural history : American representations of the Zulu and Ndebele communities in the early nineteenth century Historical and Heritage Studies 2007-07-17 restricted
Claassens, Hester Wilhelmina Die geskiedenis van Boerekos 1652-1806 (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2004-06-14
De Beer, Paul Jacobus Die Fenomeen opelugmuseum in kultuurhistoriese perspektief (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2007-04-23
De Villiers, Katerina Lucya Th JH Pierneef collection of the City Council of Pretoria housed in the Pretoria Art Museum Historical and Heritage Studies 2009-08-25
Esterhuizen, Laura Valerie Dekoratiewe motiewe op Chinese porseleinskerwe uit Portugese skeepswrakke aan die Suid-Afrikaanse kus, 1552-1647 : 'n kultuurhistoriese studie (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2005-12-21
Ferreira, Ockert Jacobus Olivier Die geskiedenis van die Sentrale Volksmonumentekomitee (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2012-05-08
Froneman, Janine Die Anglo-Boereoorlog 1899-1902 : die ervarings van enkele Duitse vrywilligers by die Boeremagte tydens die Anglo-Boereoorlog 1899-1902 (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2010-04-08 restricted
Gebhard, Wolfgang Robert Leo Black perceptions of South African history Historical and Heritage Studies 2009-05-11
Geyer, Rene Die eerste operasionele optrede van die Unieverdedigingsmag - Januarie 1914 (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2010-08-31
Green, Alida Maria Dancing in borrowed shoes : a history of ballroom dancing in South Africa (1600s-1940s) Historical and Heritage Studies 2009-10-20
Grobler, Elda Collections management practices at the Transvaal Museum, 1913-1964 : Anthropological, Archaeological and Historical Historical and Heritage Studies 2006-05-11
Grobler, Marelize Towards a legal history of white women in the Transvaal, 1877-1899 Historical and Heritage Studies 2010-08-05
Haw, Nicole Cultural heritage management within nature conservation areas : a heritage manager’s guide Historical and Heritage Studies 2008-05-27 restricted
Heunis, Victoria Regina Monumente en gedenktekens opgerig tydens die simboliese ossewatrek en Voortrekkereeufees, 1938 (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2008-11-18
Jardine, Varushka The Truth and Reconciliation Commission : success or failure? Historical and Heritage Studies 2010-03-11
Jooste, Cecilia Petronella Machadodorp tot en met dorpstigting in 1904 (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2008-11-13
Kriel, Lize 'n Vergelyking tussen Colin Rae en Christoph Sonntag se weergawes van die Boer-Hananwa-oorlog van 1894 (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2005-10-19
Kruger, Cecilia Heritage resource management in South Africa : a case study of the Voortrekker Monument Heritage Site, Pretoria Historical and Heritage Studies 2005-06-17
Kruger, Louis Stephanus Die Makgoba-(Magoeba) oorlog : 1894-1895 (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2012-01-10
Le Roux, Cornelius Johannes Brink Umkhonto we Sizwe, its role in the ANC’s onslaught against white domination in South Africa, 1961-1988 Historical and Heritage Studies 2009-06-23
Li, Ying The development of Chinese tourism to South Africa : a historical perspective Historical and Heritage Studies 2007-07-25 restricted
Malan, Jacques Die werksaamhede van die amptenare belas met die administrasie van naturellesake in die Zuid-Afrikaansche Republiek tot 1877 (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2008-06-09
Manenzhe, Jacob The politicisation of Funerals in South Africa during the 20th century (1900 – 1994) Historical and Heritage Studies 2008-05-28
Melck, Marcus Richard The Afrikadeutschen of Kroondal 1849 - 1949 Historical and Heritage Studies 2013-08-22
Michler, Bronwyn Louise Biographical study of H-A Junod: The fictional dimension Historical and Heritage Studies 2004-11-01
Molibeli, Matsosane Emely A management plan of Thaba Bosiu national monument in Lesotho Historical and Heritage Studies 2010-04-14 restricted
Moodley, Priyadarshnee Cultural tourism in Durban, a mechanism to encourage the development of local communities Historical and Heritage Studies 2012-12-03
Mubai, Marlino Eugenio Heritage and culture tourism in Mozambique : a historical assessment Historical and Heritage Studies 2008-04-10 restricted
Muller, Cornelis Hermanus Coercive agrarian work in South Africa, 1948 - 1965 : 'farm labour scandals'? Historical and Heritage Studies 2011-12-09
Murray, Paul Leonard C Louis Leipoldt’s The Valley— constructing an alternative past? Historical and Heritage Studies 2012-05-04
Murray, Paul Leonard C Louis Leipoldt’s The Valley : constructing an alternative past? Historical and Heritage Studies 2013-06-17
Nemaheni, Tshimangadzo Israel A cultural heritage resource management plan for Thulamela heritage site Historical and Heritage Studies 2005-02-08
Nyandoro, Mark Development and differentiation : the case of TILCOR/ARDA irrigation activities in Sanyati (Zimbabwe), 1939 to 2000 Historical and Heritage Studies 2007-12-13
Odoi-Tanga, Fredrick Politics, ethnicity and conflict in post independent Acholiland, Uganda 1962-2006 Historical and Heritage Studies 2010-05-16
Pieterse, Jimmy Traditionalists, traitors and sell-outs : the roles and motives of ‘amaqaba’, ‘abangcatshi’ and ‘abathengisi’ in the Pondoland Revolt of 1960 to 1961 Historical and Heritage Studies 2008-08-22
Pretorius, Willem Jacobus Die Britse owerheid en die burgerlike bevolking van Heidelberg, Transvaal, gedurende die Anglo-Boereoorlog (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2008-07-01
Raath, Johannes Jacobus Oorsprong en manifestasie van die Suid-Afrikaanse hartbees- of dakhuis : 'n kultuurhistoriese studie (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2005-12-21
Rocha, Elaine Pereira Racism in novels : a comparative study of Brazilian and South African cultural history Historical and Heritage Studies 2008-08-22 restricted
Rossouw, Servaas Hofmeyr 'n Eties-historiese beskouing van die rol van genl C R de Wet in die Anglo-Boereoorlog 1899-1902 (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2004-08-18
Rossouw, Thersia Die Erasmuskasteel (1903) in Pretoria - 'n kultuurhistoriese studie (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2004-10-15
Rossouw, Anna Amelia Reaksie van die swart politieke organisasies in Suid-Afrika op die arbeidswetgewing van die Pakt-regering, 1924-1929 (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2009-06-22
Rowan, Zelda Nonnie de la Rey 1856-1923 (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2004-10-12
Rowe, Christine Heritage management of archaelogical, historical and industrial resources on the Blyde River Canyon Nature Reserve Historical and Heritage Studies 2010-08-10
Schoeman, Agatha Elizabeth Coenraad de Buys Historical and Heritage Studies 2011-04-06
Scotch, Kangangwani Knight The settlement nexus of the southern Tswana on hilltops and valleys in present day south east Botswana in the 19th century Historical and Heritage Studies 2008-11-19
Smith, Yvonne Literary tourism as a developing genre : South Africa's potential Historical and Heritage Studies 2012-10-25
Stassen, Frans Johannes Nicolaas Die Afrikaners se laaste halfeeu in Angola, 1928-1975 (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2009-10-21 restricted
Van Coller, Hendrik Petrus Generaal P.A. Cronje : ‘n lewenskets (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2011-07-20
Van Dalsen, Johannes Die Hollander Korps tydens die Tweede Vryheidsoorlog (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2013-06-12
Van Niekerk, Melt Adolf Schiel en die Duitse Kommando (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2012-11-24
Van Rensburg, Jeanette Die Boerevrou 1919-1931 : ‘n kultuurhistoriese studie oor die eerste Afrikaanse vrouetydskrif (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2013-04-27
Van Wyk, Martha Susanna The 1977 United States arms embargo against South Africa: institution and implementation to 1997 Historical and Heritage Studies 2005-01-31
Van Wyk, Barry The balance of power and the transition to democracy in South Africa Historical and Heritage Studies 2005-10-04
Van Wyk, Annie Helena Die rol van die verligtes in die Nasionale Party in die politieke ontmagtiging van die Afrikaner, 1966-1994 (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2005-10-18
Van Wyk, Anna Catharina Jode in Transvaal tot 1910 - 'n kultuurhistoriese oorsig (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2007-10-24
Visser, Myda Marista Die ideologiese grondslae en ontwikkeling van die blanke fascistiese bewegings in Suid-Afrika, 1945-1995 (Afrikaans) Historical and Heritage Studies 2006-08-02
Wassermann, Johannes Michiel The Natal Afrikaner and The Anglo-Boer War Historical and Heritage Studies 2006-03-07
Grobler, John Edward Holloway Jan Viljoen (1812-1893), ‘n Transvaalse Wesgrenspionier (Afrikaans) History 2010-11-01
McLeod, A.J. The psychological impact of guerilla warfare on the boer forces during the Anglo-Boer war History 2004-09-20
Meijer, Jan Willem Generaal Ben Viljoen, 1868-1917 (Afrikaans) History 2010-11-10
Peacock, Robert Geskiedenis van die Lydenburgse goudvelde tot 1881 (Afrikaans) History 2008-12-09
Wandrag, Nico 'n Kritiese evaluering van die Suid-Afrikaanse Lugmag in die Tweede Wereldoorlog (Afrikaans) History 2010-07-26
Wandrag, Nico Die rol van die Suid-Afrikaanse Lugmag in die bomwerper-vliegtuig-taktiek van die geallieerde lugmag in Noord-Afrika, 1941-1943 (Afrikaans) History 2010-07-21
Wandrag, Nico 'n Kritiese evaluering van die Suid-Afrikaanse Lugmag in die Tweede Wereldoorlog (Afrikaans) History 2010-07-21
Jansen van Rensburg, Susanna Sydney Kumalo en ander Bantoekunstenaars van Transvaal (Afrikaans) History of Arts 2013-02-08
Lin, Song-Huann The relations between the Republic of China and the Republic of South Africa, 1948-1998 History and Cultural History 2006-03-02
Verwoerd, Ronel Elize A management strategy for the museums and collections of the University of Pretoria History and Cultural History 2006-02-28
De Beer, Andre Die lewe en werk van die skilder W.H. Coetzer en sy kultuurhistoriese betekenis (Afrikaans) History of Art 2011-12-07
Van der Westhuysen, Pieter Jacobus Hennie Potgieter, volkskunstenaar (Afrikaans) History of Art 2011-12-07
Havenga, Yolande Screening for specific mutations in malignant hyperthermia susceptible families Human Genetics 2010-09-08
Dorfling, Cecilia Maria Mutational analysis of the DNA mismatch repair genes, hMLH1 and hMSH2, in South African colorectal cancer patients Human Genetics and Developmental Biology 2005-12-21
Engelbrecht, Sonja Teresa Mutations in the serine/threonine protein kinase gene, STK11, in sporadic colorectal cancer Human Genetics and Developmental Biology 2005-08-04
Prosser, Debra Olive Mitochondrial DNA (mtDNA) mutations in patients with suspected myoclonic epilepsy and ragged red muscle fibres (MERRF), Leigh syndrome (LS), and mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes (MELAS) Human Genetics and Developmental Biology 2005-12-21
Van der Merwe, Annelize Genetic heterogeneity in South African facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) families Human Genetics and Developmental Biology 2005-10-26
Wood, Timothy Paul Identification of key mechanism in the cytotoxic effect of two novel anti-cancer compounds on breast cancer cells Human Genetics and Developmental Biology 2013-05-10
Yawitch, Tali Michelle Inherited predisposition to breast/ovarian cancer : the frequency and nature of BRCA1 gene mutations in South African families Human Genetics and Developmental Biology 2005-12-21
Du Plessis, Louwrens Andries Stephanus Lifestyle, body fat distribution and insulin-related coronary heart disease risk factors in hypertensive females Human Movement Science 2006-06-09
Grobler, Dan Biokinetic rehabilitation of scoliosis subjects Human Movement Science 2011-12-06
Lategan, Leon Normative isokinetic torque values for rehabilitation in South Africa Human Movement Science 2005-08-18
Loots, Maureen A multi-variate approach to posture Human Movement Science 2007-01-03
Vogel, Etresia The effect of the glycemic index on endurance performance Human Movement Science 2007-01-03
Delport, Elizabeth A comparison of the glycemic index (GI) results obtained from two techniques on a group of healthy and a group of mixed subjects Human Nutrition 2007-11-16
Kruger, Rozanne Feeding practices and nutritional status of children (aged 0 to 3 years) in two clinics in the Moretele district Human Nutrition 2007-01-04
Van Wyk, Elmarie Charlotte Assessing HIV lipodystrophy syndrome : a comparison of different methods to an objective case definition Human Nutrition 2010-01-25
Wenhold, Friedeburg Anna Maria Development and comparative validation of a dietary fat screener for grade six children Human Nutrition 2005-11-03
Adonisi, Mandla The relationship between corporate entrepreneurship, market orientation, organisational flexibility and job satisfaction Human Resource Management 2004-11-25
Arnold, Ann Catharina The construct equivalance of the measurement of ambiguity tolerance (MAT-50) for the diverse South African cultural groups Human Resource Management 2012-02-15 restricted
Bergh, Carin The impact of a competency acquisition process on the work performance of sales staff Human Resource Management 2005-06-21
Bessinger, Maria Elizabeth The development of a model for an employee wellness programme for a fast moving consumer goods organisation Human Resource Management 2009-04-28
Beukman, Theunis Lodewyk The effect of selected variables on leadership behaviour within the framework of a transformational organisation paradigm Human Resource Management 2005-11-08
Bezuidenhout, Mareli The development and evaluation of a measure of graduate employability in the context of the new world of work Human Resource Management 2011-10-08
Boikhutso, Rantsae Abner Qualitative analysis of the perceptions of affirmative action beneficiaries in South African parastatals Human Resource Management 2005-03-16
Bonehill, Jason HR consultant wellness in the South African working environment Human Resource Management 2012-10-06
Boonzaaier, Gerhardus Petrus Investigating innovation : measurement, standardization and practical application Human Resource Management 2010-04-29
Botha, Petrus Albertus Development of a holistic wellness model for managers in tertiary institutions Human Resource Management 2007-11-22
Botha, Frances-Marie The influence of the rural survivalist culture on corporate image Human Resource Management 2007-11-22
Botha, Louwrens Stephanus Skills development in higher education institutions in South Africa Human Resource Management 2009-04-01
Botha, Karien The relationship between dispositional employability and career success of human resources management practitioners Human Resource Management 2012-05-15
Bothma, Helen The relationship between flexibility and labour productivity in the South African motor manufacturing industry Human Resource Management 2007-06-11
Breytenbach, Carika Magdel Die rol van spanleierskap in die effektiwiteit van bestuurspanne (Afrikaans) Human Resource Management 2003-08-26
Carrim, Nasima The relationship amongst locus of control, self-determination and job satisfaction in call centres Human Resource Management 2012-02-13
Carrim, Nasima Mohamed Hoosen “Who am I?” - South African Indian women managers’ struggle for identity : escaping the ubiquitous cage Human Resource Management 2012-09-15
Chasenski, Azaria Factors influencing emigration out of South Africa Human Resource Management 2012-02-22
Cilliers, Elnette The use of psychological career resources and graduateness in a self-development program of student leaders Human Resource Management 2012-07-09 restricted
Coetzee, Mariette The fairness of affirmative action: an organisational justice perspective Human Resource Management 2005-04-13
Cooper, Jean Henry A training programme based on the principles of social constructivism and focused on developing people for the future world of work : an evaluation Human Resource Management 2005-03-16
Cooper, Jean Henry The forces involved in being a member of a small group Human Resource Management 2012-09-14
Cuff, Rowenna Erin Exploring the validity of two measures of organisational energy in the South African context Human Resource Management 2012-09-28 restricted
Davel, Nadia Jannet Emotional labour in the South African postgraduate supervisory process : a student perspective Human Resource Management 2013-04-19
De Beer, Annemarie Interpersonal and inter-group trust levels of a group of students at a tertiary institution Human Resource Management 2009-01-09
De Beer, Este The influence of introversion/extraversion bias on leadership assessment with behaviour observation Human Resource Management 2012-03-30
De Beer, Johannes Adriaan Towards guidelines for effective diversity management in South African organisations Human Resource Management 2012-09-28
De Franca, Melinda Maria Nobrega Structural validity of the emotional quotient inventory (EQi) within an insurance company Human Resource Management 2012-11-12 restricted
De Klerk, Jeremias Jesaja Motivation to work, work commitment and man's will to meaning Human Resource Management 2005-02-21
De Kock, Heidi Collette Adapting to the work environment by the recently visually impaired Human Resource Management 2012-02-15
De Sousa, Vanessa Alexandre Guerra Ferreira Family-work conflict, job satisfaction and burnout of working women with children Human Resource Management 2013-05-03
De Villiers, Anton Identifying the generic competencies of Rugby Union referees Human Resource Management 2004-09-13
De Villiers, Dawid Willem Die verband tussen werknemersdiefstal en etiese werksklimaat in 'n versorgingsoord (Afrikaans) Human Resource Management 2004-08-02
Degenaar, Wilna The development of a model that incorporates ethics in the recruitment and selection process Human Resource Management 2005-08-24
Dockel, Andreas The effect of retention factors on organisational commitment : an investigation of high technology employees Human Resource Management 2003-08-28
Du Plessis, Yvonne The development of an assessment tool for measuring project management culture in organisations Human Resource Management 2004-06-09
Du Plessis, Melissa A qualitative investigation into the relationship between self-concept and the propensity for role uptake in a small group Human Resource Management 2011-12-06
Du Plessis, Liesl The relationship between perceived talent management practices, perceived organizational support (POS), perceived supervisor support (PSS) and intention to quit amongst Generation Y employees in the recruitment sector Human Resource Management 2013-04-22
Du Preez, Hannelie The impact of a Corporate Wellness Programme on employee wellness, motivation and absenteeism Human Resource Management 2012-02-22
Du Preez, Karen Kay Towards a values-based model to manage joint academic appointments in the health sector in South Africa Human Resource Management 2012-09-29
Du Toit, Gysbert Petrus Cognitive complexity’s influence on information needs in change Human Resource Management 2005-06-21
Ehlers, Lukas Ignatius A validated model of the South African Labour Relations system Human Resource Management 2007-10-12
Els, Leonie A confirmatory factor analytic study of the aspects of identity questionnaire (AIQ-IV) Human Resource Management 2012-02-09
Els, Elizma The relationship between a heteronormative culture and the affective reactions of homosexual employees Human Resource Management 2012-11-27
Engelbrecht, Corne Determining the construct validity of Udai Pareek's locus of control inventory Human Resource Management 2012-02-09
Engelbrecht, Louise Access constraints experienced by students with disabilities at a South African university Human Resource Management 2012-01-24 restricted
Esterhuyzen, Aimee The construct validity of the Life-Style Questionnaire in the South African context Human Resource Management 2013-04-22
Evans, Anina A framework for creating fusion in the business-IT interface Human Resource Management 2004-07-07
Feldman, Joseph Allan Factors of workforce diversity that influence individual and organizational performance Human Resource Management 2005-11-11
Fraser, Marisa Factors affecting the career advancement of female air traffic controllers in the South African air traffic control industry Human Resource Management 2012-10-08
Gama, Sheldon Victor The construction and evaluation of a questionnaire measuring self-efficacy for academic self-regulation Human Resource Management 2012-02-13 restricted
Gerber, Natasha Towards a social construction of retrenchment survivor experiences Human Resource Management 2012-10-31
Gerber, Lise Perceptions of office gossip amongst diverse groups in the workplace Human Resource Management 2013-05-21
Grove, Adri-Susan Teamwork in 21st century South African organisations : understanding the expectations on multiple levels Human Resource Management 2008-06-10
Hackney, Chenay The HR challenge of attraction and retention : a survey of information technology graduates in information communication technology companies Human Resource Management 2013-04-19
Hartzenberg, Johannes Stephanus The implementation of career management practices in the South African Public Service Human Resource Management 2004-08-02
Hattingh, Marina An explorative comparison of the value and experiences of the coach and coachee during executive coaching Human Resource Management 2012-02-16
Havemann, Yolandi An exploration of the psychological contract between client and consultant Human Resource Management 2012-05-15
Heine, Andrea A model for managing the barriers of introducing women into a mining industry Human Resource Management 2012-02-13
Holtzhausen, Gustav C Mode of administration and the stability of the OPQ32n - Comparing Internet (controlled) and Paper-and-pencil (supervised) administration Human Resource Management 2005-09-05
Howes, Lurinda The individual’s experience of industrial theatre : an exploration Human Resource Management 2012-02-16
Hyra, Alex The construct equivalence of the Customer Contact Styles Questionnaire (CCSQ7.2) for proctored and unproctored administration groups Human Resource Management 2012-02-21
Janse van Rensburg, Aletha Huma Human resource management as a profession in South Africa Human Resource Management 2009-10-26
Jooste, Hester Helena An exploration of the perceived effect of an expatriate assignment on the career development of skilled South Africans Human Resource Management 2012-03-15
Jooste, David Christiaan Motivation of managers to engage multi-culturally Human Resource Management 2013-04-16 restricted
Joubert, Yvonne Trijntje Organisation team sport interventions to minimise diversity constraints in the workplace Human Resource Management 2012-02-22
Karodia, Telsa Ria Psychometric properties of the burnout inventory Human Resource Management 2012-02-22
Kasonkola, Kgomotso William Criteria for workplace-effective mobility of employees with disabilities in South Africa Human Resource Management 2011-10-13
Kasselman, Reuphillan A Human Capital Framework for inclusion in Company Annual Reports - A South African perspective Human Resource Management 2006-11-09
Kitching, Jolanda The measurement outcome equivalence of the career path appreciation (CPA) for employees from diverse cultural backgrounds Human Resource Management 2005-03-16
Konstant, Tracey Louise Towards principles and practice for participatory development evaluation in the context of community based organisations Human Resource Management 2011-05-30
Kotze, Simon Lodewyk Exploring the prediction of team climate by means of emotional intelligence, team-member exchange and team-member goal orientation Human Resource Management 2008-11-11
Kruger, Anneke Die belewenis van stres deur werknemers in verskillende bestuursvlakke (Afrikaans) Human Resource Management 2005-06-21
Kruger, Jacoba Suzanna The preferences of Y-generation students on the workplace Human Resource Management 2013-05-07
Labuschagne, Johannes Christiaan A study of the preparedness for a changing employment environment Human Resource Management 2004-08-02
Laka-Mathebula, Mmakgomo Roseline Modelling the relationship between organizational commitment, leadership style, human resources management practices and organizational trust Human Resource Management 2004-07-06
Landman, Christina Gezina A Phenomenological analysis of a career planning system within an organization with a delayered organizational structure Human Resource Management 2007-01-19
Le Roux, Emezia The validity of the assessment centre in predicting managerial performance of business development managers Human Resource Management 2005-03-17
Levin, Madia Martie A strategic organizational behaviour framework to sustain the effective management of world heritage sites Human Resource Management 2009-04-01
Lewis, Erika An investigation into the factors impacting people in transition from institutional to virtual employment Human Resource Management 2004-04-07
Lewis, Clifford Pierre A race and gender group analysis of participant experiences in a leadership development programme in a South African retail environment Human Resource Management 2011-11-06
Logie, Monica Learning potential and academic literacy tests as predictors of academic performance for engineering students Human Resource Management 2012-02-16
Lourens, Jan Francois Change centered leadership and various correlates Human Resource Management 2007-05-24
Louw, Hendrik Johannes Integrating management and employee expectations in determining organisation-specific performance appraisal systems' design Human Resource Management 2009-04-29
Louw, Larisa Alet The individual factors related to unsafe behaviour of construction workers Human Resource Management 2013-02-13 restricted
Lucas, Judite Dos Anjos Return-to-work experiences of female employees following maternity leave : a qualitative study Human Resource Management 2012-10-02
Luyt, Karen A managerial framework for the enablement of the performance of virtual knowledge workers Human Resource Management 2013-04-29
Mafiri, M I Socio-economic impact of unemployment Human Resource Management 2004-08-16
Malherbe, Henriette Mental models of leaders in the South African quantum organisation Human Resource Management 2011-10-14
Marais, Susan Maria 'n Generiese model vir 'n effektiewe mentorskapprogram (Afrikaans) Human Resource Management 2003-08-27
Maritz, Louisa Experiencing psychological ownership : a qualitative study Human Resource Management 2012-05-15
Martin, Robert Luke An investigation into the knowledge requirements for entrepreneur and small business support practitioners Human Resource Management 2008-06-10
Mbiko, Nkosiyakhetha Headman Developmental needs of HRD practitioners in the South African Public Service Human Resource Management 2013-01-28
Minnaar, Magdalena Elizabeth Persepsies oor die uitwerking van minimum lone op die sitrusbedryf (Afrikaans) Human Resource Management 2012-02-13
Mnguni, Vusi Joni The relevance of the Bargaining Council on a group of small restaurant enterprises in Pretoria Human Resource Management 2010-08-04
Moalusi, Kezia Ebony A qualitative study of the experiences of employment equity participants in a fast-track management development programme Human Resource Management 2012-07-13
Momberg, Christine The relationship between personality traits and vocational interests in a South African context Human Resource Management 2005-03-17
Mortimer, Claire An exploratory study on the perceived prevalence and effect of sexual attraction in the South African workplace Human Resource Management 2012-02-16
Mouton, Michelle Studente se persepsie van kliëntediens deur 'n akademiese departement (Afrikaans) Human Resource Management 2003-06-10
Muller, Roald Die geldigheid van die OPQ vir die voorspelling van werksukses (Afrikaans) Human Resource Management 2004-08-02
Myburgh, Tania A workload inventory for South African organisations Human Resource Management 2012-02-21
Nagel, Leonie Henriette An exploration of talent management practices in South African higher education institutions Human Resource Management 2013-04-23 restricted
Naidoo, Anthony The development of a management career development model to empower and advance previously disadvantaged managers in the automotive sector Human Resource Management 2005-05-24
Naidoo, Prevendren Airline pilots' perceptions of advanced flight deck automation Human Resource Management 2009-06-15
Naidoo, Prevendren The development of a scale to measure perceptions of the advanced automated aircraft training climate Human Resource Management 2012-10-03
Naude, Ingrid Factors impacting on ethical behaviour in organisations Human Resource Management 2005-06-20
Neethling, Leonore The effect of sexual harassment in the workplace on employee well-being Human Resource Management 2005-09-05
Nieuwoudt, Anna-Marie Confirmatory factor analysis of the organisational climate measure : a South African perspective Human Resource Management 2012-05-15
Nyanjom, Julia Akumu The principles and practices of mentoring for educators in a technical college in Africa : a self-study enquiry Human Resource Management 2009-09-24
Olckers, Chantal A multi-dimensional measure of psychological ownership for South African organisations Human Resource Management 2011-10-15
Pieters, Helene Perceptions regarding the implementation of career management practices in a mining company Human Resource Management 2012-05-15 restricted
Pretorius, Werner Organizational factors influencing the transformational process of a financial institution Human Resource Management 2004-03-16
Prinsloo, Lizel Talent management and the psychological contract Human Resource Management 2012-09-28
Rademeyer, Anerie The development of a root cause analysis process for variations in human performance Human Resource Management 2009-04-01
Rennie, Wendy Helen The role of Human Resource Management and the Human Resource Professional in the new economy Human Resource Management 2004-01-09
Rossouw, Annelle Confirmatory factor analysis of the collective self esteem scale Human Resource Management 2012-02-21
Rudolph, Elizabeth Cornelia Caring for the (informal) caregiver in the workplace Human Resource Management 2012-02-22
Sage, Natasha The effect of expatriate salary on host country nationals in South Africa : a study involving perceived compensation disparity, organisational commitment and job satisfaction Human Resource Management 2012-04-25 restricted
Schaap, Pieter Die ontwikkeling van 'n psigometriese instrument om die leerbenadering van volwassenes te bepaal (Afrikaans) Human Resource Management 2007-01-19
Sehannie, Sharon An explorative study into the effectiveness of an accelerated development programme within a South African organisation Human Resource Management 2012-02-16
Serfontein, Sep Organisational transformation : a Quantum Leap from the traditional to the entrepreneurial Human Resource Management 2006-09-26
Sithole, Ntombizodwa Career anchors of engineers in managerial positions in the South African power utility Human Resource Management 2012-10-12
Smit, Paul Andries Disciplinary enquiries in terms of schedule 8 of the Labour Relations Act 66 of 1995 Human Resource Management 2010-09-25
Smit, Anna Maria Psychometric properties of the Copenhagen Burnout Inventory in a South African context Human Resource Management 2012-05-15
Smith, Andriana Beatrice Change dynamics within project management : an assessment tool Human Resource Management 2007-11-22
Smith, Monica Janine The relationship between work stressors, work wellness and intention to quit of management in a large mining house in South Africa Human Resource Management 2013-04-16 restricted
Sonubi, Olubukunola Akinnusi Managing problems and pressures facing single mothers in management and professional occupations in South African organisations Human Resource Management 2011-05-31
Spies, Jennifer The relationship between occupational stressors, occupational stress and burnout among trauma unit nursing staff Human Resource Management 2005-03-16
Steenkamp, Petrus Leonard A meaningful workplace : from theory development to applicability Human Resource Management 2012-09-15
Steyn, Carly The relationship between burnout and role identity among client service employees Human Resource Management 2010-09-25
Strauss, Eltrone Generiese riglyne vir die implementering van gelyke geleenthede by ‘n groep nie-aangewese werknemers (Afrikaans) Human Resource Management 2005-03-16
Strauss, Maria Elizabeth Talent attraction and retention of quality secondary school teachers to the rural areas of the Northern Cape Province of South Africa Human Resource Management 2012-02-19 restricted
Swanepoel, Sonia The design of a differential selection model for specific study disciplines at a technikon Human Resource Management 2005-11-03
Swanepoel, Olga Minette The effect of mentoring on the development of leaders : a qualitative study Human Resource Management 2013-04-19
Swarts, Ilze Organisational practices enhancing positive job attitudes of expatriates on international assignments Human Resource Management 2008-06-10
Symington, Nicola Investigating graduate employability and psychological career resources Human Resource Management 2012-06-29
Underhay, Lianne The construct validity of the organisational climate measure Human Resource Management 2012-07-19 restricted
Van Aswegen, Marius The establishment of an adjustment model for expatriates Human Resource Management 2008-11-10
Van den Bergh, Riana Cultural intelligence : a comparison between managers in South Africa and the Netherlands Human Resource Management 2008-06-03
Van der Linde, Marzanne The psychometric properties of an employee attitude survey for a South African Automotive Manufacturing Organization Human Resource Management 2009-04-29
Van der Merwe, Gerda The construct validity of the first viewfor selection purposes in South Africa Human Resource Management 2006-02-27
Van der Walt, Ruan Von Moltke The democratisation of the workplace in selected South African organisations Human Resource Management 2005-08-16
Van der Walt, Freda The relationship between spirituality and job satisfaction Human Resource Management 2007-11-22
Van der Westhuizen, Lida Die voorkoms van werkstres by lugruimbeheerders in die Suid-Afrikaanse Lugmag (Afrikaans) Human Resource Management 2003-06-12
Van der Westhuizen, Adriana Isabella An assessment tool for measuring business process management as a core capability in an organization Human Resource Management 2008-11-07
Van Loggerenberg, Ilse The construct validity of the job diagnostic survey within the South African context Human Resource Management 2012-09-29 restricted
Van Niekerk, Melissa The relationship between occupational stress and locus of control among nurses Human Resource Management 2011-11-09
Van Rooyen, Ronel Exploring stressors in air traffic controllers in South Africa Human Resource Management 2012-10-10 restricted
Van Staden, Anton Francois A strategy for the employment of persons with disabilities Human Resource Management 2011-10-16
Van Tonder, Willem Jacobus Petrus An exploratory study on the construct validation of the organisational climate measure in the Belgian workplace Human Resource Management 2011-08-29 restricted
Van Tonder, Estie The development of a training program for foremen in the construction industry, aligned with the National Qualification framework Human Resource Management 2012-02-13
Van Vuuren, Madelein The construct equivalence of the PIB/SPEEX socialization index for job applicants from diverse cultural backgrounds Human Resource Management 2006-02-27
Van Wyk, Liesel The relationship between procrastination and stress in the life of the high school teacher Human Resource Management 2005-11-09
Van Zyl, Marlise Coping strategies for leaders during an economic downturn Human Resource Management 2011-05-25
Van Zyl, Pieter The measurements of levels and causes of work stress of employees in a competitive open medical scheme in the privater sector Human Resource Management 2012-03-15
Vangarajaloo, Manisha Factors influencing the willingness of South African Indian parents to consent to their daughters pursuing tertiary education and careers Human Resource Management 2012-09-29
Venter, Johanna Maria The relationship between psychological career resources and engagement at a South African software and services organisation Human Resource Management 2013-04-18
Viljoen, Brigitte Maria Catherine The influence of source feedback perceptions on motivation Human Resource Management 2004-04-06
Vorster, Stefanus Christian Towards the conceptualisation of emotional labour in the postgraduate research supervision process Human Resource Management 2013-03-17 restricted
Ward, Michelle Eluize A group dynamics perspective of the experiences of adult learners taking part in a learnership program Human Resource Management 2012-02-15
Welby-Cooke, Geraldine The psychometric properties of a talent mindset index Human Resource Management 2012-02-16
Westraat, Andries Petrus Die aard en omvang van stres onder personeel verbonde aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens: Honde-eenheid in Durban (Afrikaans) Human Resource Management 2003-09-10
Wilson, Janice Gender-based issues in aviation, attitudes towards female pilots : a cross-cultural analysis Human Resource Management 2005-03-30
Windbacher, Maritza Determining the construct validity of the safety survey instrument Human Resource Management 2012-02-20
Alberts, Carina Confirmatory factor analysis of the psychological ownership questionnaire for the South African context Human Resources Management 2013-06-03 restricted
Logie, Monica Learning potential and academic literacy tests as predictors of academic performance for engineering students Human Resources Management 2012-12-19 restricted
Vundla, Wendy Thembie The impact of an organisational restructuring exercise on the wellness of middle managers in a mining company Human Resources Management 2013-06-03
Kaguongo, Waruguru 'Available resources' and the realisation of economic and social rights with special reference to national budgets Human Rights 2011-02-07 restricted
Kamdem Kamga, Gerard Emmanuel State of emergency, state of exception : a critical investigation Human Rights 2011-06-03
Killander, Ulf Magnus The role of the African peer review mechanism in inducing compliance with human rights Human Rights 2010-01-28
Mutangi, Tarisai An examination of compliance by states with judgements of the African Court on Human and Peoples' Rights : prospects and challenges Human Rights 2011-02-09 restricted
Sampson, Ian Roy Incorrect applicaton and interpretation of socio-economic factors in environmental impact assessments in South African Law Human Rights 2011-07-12
De Jager, Lizette Misunderstanding in second language instructional communication Humanities Education 2012-09-19
Elufisan, Kolawole The reconstruction of African immigrant teachers' professional identities in South African schools Humanities Education 2012-12-13 restricted
Engelbrecht, Alta Kultuurstereotipering in moedertaal-taalhandboeke in Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse gemeenskappe (Afrikaans) Humanities Education 2009-10-05
Fricke, Norma Irene The effect of a mentoring programme targeting secondary school science and mathematics teachers in a developmental context Humanities Education 2009-11-26
Hans, Nicodemus Kgomotso The role of district officials in the implementation of Integrated Quality Management System (IQMS) Humanities Education 2012-08-02 restricted
Keetshabe, Isaac Keoagile Masole The influence of teacher beliefs on their assessment practices Humanities Education 2010-07-28
Lefoka, Pulane Julia Sources and application of professional knowledge amongst teacher educators Humanities Education 2011-10-10
Ngozo, Boesman Petrus Dynamics of learning style flexibility in teaching and learning Humanities Education 2012-11-20
Rambau, Simon Takalani Educational perspectives on learner awareness of hazards and disasters Humanities Education 2011-10-11
Swart, Ronel Towards a prospectus for Freirean pedagogies in South African environmental education classrooms : theoretical observations and curricular reflections Humanities Education 2009-11-26
Tembe, Cristina Raul Cesar Augusto Exploring professional development interventions for improving the teaching practice of primary school teachers Humanities Education 2012-04-23


( Browse | Search ) All Available ETDs
If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.